vyberte si svůj byt
+420 573 776 333 - zavolejte prodejci
 
byty
 
1.NP
1+kk (1× Pronajato)
2.NP
2+kk (1× Volné)
3+kk (1× Volné)
3.NP
3+kk (1× Rezervace)
4.NP
2+kk (1× Volné, 1× Rezervace)
3+kk (1× Volné)
5.NP
2+kk (2× Volné)
3+kk (2× Volné)
6.NP
2+kk (1× Volné)
3+kk (1× Volné)
3+1 (1× Volné)
2+1 (1× Volné)
Dispozice
 
 
 
 
 
 
 
Rozloha
 
Cena pronájmu / měsíc
 
 

Ceník pronájmu bytů - Byty Ovenecká, Letná, Praha 7

K pronájmu ihned!
Platnost cen pronájmu je na první rok nájmu. 

Jednotka Typ jednotky Dispozice Podlaží Výměra Cena pronájmu
# Typ Disp. Podlaží Výměra Cena pronájmu
103 / PRO-0003 Byt 1+kk 1.NP 38.47 Pronajato PRO-0003
201 / PRO-0004 Byt 3+kk 2.NP 70.98 Poptat byt PRO-0004
204 / PRO-0007 Byt 2+kk 2.NP 66.88 Poptat byt PRO-0007
305 / PRO-0013 Byt 3+kk 3.NP 65.57 Rezervace PRO-0013
401 / PRO-0014 Byt 3+kk 4.NP 70.81 Poptat byt PRO-0014
402 / PRO-0015 Byt 2+kk 4.NP 54.56 Poptat byt PRO-0015
403 / PRO-0016 Byt 2+kk 4.NP 63.15 Rezervace PRO-0016
501 / PRO-0019 Byt 3+kk 5.NP 71.58 Poptat byt PRO-0019
503 / PRO-0021 Byt 2+kk 5.NP 68.97 Poptat byt PRO-0021
504 / PRO-0022 Byt 2+kk 5.NP 64.01 Poptat byt PRO-0022
505 / PRO-0023 Byt 3+kk 5.NP 77.33 Poptat byt PRO-0023
601 / PRO-0024 Byt 2+1 6.NP 103.39 Poptat byt PRO-0024
602 / PRO-0025 Byt 3+kk 6.NP 121.79 Poptat byt PRO-0025
603 / PRO-0026 Byt 2+kk 6.NP 65.51 Poptat byt PRO-0026
604 / PRO-0027 Byt 3+1 6.NP 106.73 Poptat byt PRO-0027
Byty Ovenecká - Byty podle vašich představ - Šarm původní architektury - Perfektně provedená komplexní rekonstrukce
Ceník - Katalog bytů - Lokalita - google a občanská vybavenost - Centrální část města se všemi službami na dosah
Standardy - Specifikace rekonstrukce - Objevte jedinečnost mezonetových podkrovních bytů a splňte si svoje požadavky na atypický byt - Kontakt - Developer - Partneři projektu
Ochrana osobních údajů
×
Jsme již v kontaktu?
Pokud jste již poptali byt v minulosti, využijte náš zrychlený přístup. Vložte svůj email bez opětovné poptávky. Nebojte se, tento email nepoužijeme pro žádné marketingové účely, pokud jste nám neposkytli výslovný souhlas.

Poptat byt
Poptávka Vám umožní vidět aktuální ceny a nabídky v projektu byty Ovenecká.
 
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.byty-ovenecka.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.byty-ovenecka.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.byty-ovenecka.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.byty-ovenecka.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.