vyberte si svůj byt
+420 573 776 333 - zavolejte prodejci
 
byty
 
1.NP
1+kk (1× Pronajato)
2.NP
2+kk (1× Volné, 1× Rezervace, 1× Pronajato)
3+kk (1× Volné, 1× Rezervace)
3.NP
2+kk (1× Rezervace, 1× Pronajato)
3+kk (2× Rezervace)
4.NP
2+kk (1× Volné, 1× Rezervace)
3+kk (1× Volné)
5.NP
2+kk (2× Volné)
3+kk (2× Volné)
6.NP
2+kk (1× Volné)
3+kk (1× Volné)
3+1 (1× Volné)
2+1 (1× Volné)
Dispozice
 
 
 
 
 
 
 
Rozloha
 
Dlouhodobý pronájem / měsíc
 
 

Ceník pronájmu bytů - Byty Ovenecká, Letná, Praha 7

K pronájmu ihned!
Mimořádná nabídka
na dlouhodobý pronájem bytů o dispozicích 1+kk, 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1 platí POUZE při podpisu nájemní smlouvy nejpozději do 30.4.2018.
Platnost mimořádné nabídky je na první rok nájmu.

Jednotka Typ jednotky Dispozice Podlaží Výměra Dlouhodobý pronájem Mimořádná nabídka
# Typ Disp. Podlaží Výměra Krátkodobý pronájem Mimořádná nabídka
103 / PRO-0003 Byt 1+kk 1.NP 38.47 Pronajato Pronajato PRO-0003
201 / PRO-0004 Byt 3+kk 2.NP 70.98 Zobrazit cenu Zobrazit cenu PRO-0004
202 / PRO-0005 Byt 2+kk 2.NP 54.56 Rezervace Rezervace PRO-0005
203 / PRO-0006 Byt 2+kk 2.NP 63.15 Pronajato Pronajato PRO-0006
204 / PRO-0007 Byt 2+kk 2.NP 66.88 Zobrazit cenu Zobrazit cenu PRO-0007
205 / PRO-0008 Byt 3+kk 2.NP 74.45 Rezervace Rezervace PRO-0008
301 / PRO-0009 Byt 3+kk 3.NP 70.78 Rezervace Rezervace PRO-0009
302 / PRO-0010 Byt 2+kk 3.NP 54.57 Rezervace Rezervace PRO-0010
304 / PRO-0012 Byt 2+kk 3.NP 69.81 Pronajato Pronajato PRO-0012
305 / PRO-0013 Byt 3+kk 3.NP 65.57 Rezervace Rezervace PRO-0013
401 / PRO-0014 Byt 3+kk 4.NP 70.81 Zobrazit cenu Zobrazit cenu PRO-0014
402 / PRO-0015 Byt 2+kk 4.NP 54.56 Zobrazit cenu Zobrazit cenu PRO-0015
403 / PRO-0016 Byt 2+kk 4.NP 63.15 Rezervace Rezervace PRO-0016
501 / PRO-0019 Byt 3+kk 5.NP 71.58 Zobrazit cenu Zobrazit cenu PRO-0019
503 / PRO-0021 Byt 2+kk 5.NP 68.97 Zobrazit cenu Zobrazit cenu PRO-0021
504 / PRO-0022 Byt 2+kk 5.NP 64.01 Zobrazit cenu Zobrazit cenu PRO-0022
505 / PRO-0023 Byt 3+kk 5.NP 77.33 Zobrazit cenu Zobrazit cenu PRO-0023
601 / PRO-0024 Byt 2+1 6.NP 103.39 Zobrazit cenu Zobrazit cenu PRO-0024
602 / PRO-0025 Byt 3+kk 6.NP 121.79 Zobrazit cenu Zobrazit cenu PRO-0025
603 / PRO-0026 Byt 2+kk 6.NP 65.51 Zobrazit cenu Zobrazit cenu PRO-0026
604 / PRO-0027 Byt 3+1 6.NP 106.73 Zobrazit cenu Zobrazit cenu PRO-0027
Byty Ovenecká - Byty podle vašich představ - Šarm původní architektury - Perfektně provedená komplexní rekonstrukce
Ceník - Katalog bytů - Lokalita - google a občanská vybavenost - Centrální část města se všemi službami na dosah
Standardy - Specifikace rekonstrukce - Objevte jedinečnost mezonetových podkrovních bytů a splňte si svoje požadavky na atypický byt - Kontakt - Developer - Partneři projektu
×
Přihlášení
Pro zobrazení cen nebo stažení plánů je třeba se přihlásit. Pokud nejste registrováni, prosíme učinte tak, děkujeme.

Registrace
Registrace Vám umožní vidět aktuální ceny a nabídky v projektu byty Ovenecká.
 
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.byty-ovenecka.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.byty-ovenecka.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.byty-ovenecka.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.byty-ovenecka.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.